top of page
_DSC2486.jpg

ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ, ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਈਥੋਸ

ਪੈਡਮੋਰ ਵਿਜ਼ਨ, ਵੈਲਯੂ ਅਤੇ ਈਥੋਸ

 

1. ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਓ ਜੋ ਇੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

2. ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 

3. ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

 

4. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

 

5. ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ।

 

6. ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

7. ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।

 

8. ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੇਡਮੋਰ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ।

 

ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ, ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਪਾਠਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਡਮੋਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ

ਇਨਵਿਕਟਸ ਵਿਜ਼ਨ

"ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 6ਵਾਂ ਰੂਪ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ."

 

ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ

bottom of page